Berlangsung di Jabatan kesenian dan kebudayaan Negeri Sembilan. Harap – Harap KTR (Kelab Teater Rimba Malaysia) menang 😀 . Kudos to all

More